Kde je Boh, keď zúri Corona?

“Prečo dobrí ľudia musia trpieť?”

“Neverím v Boha, pretože ak by existoval, tak by nedopustil toľko zla.”

Tieto a mnohé iné otázky nám všetkým môžu bežať hlavou, keď rozmýšľame nad otázkou viery v posledných dňoch. Aj keď si myslíme, že takáto téma je skôr na rozsiahlu a osobnú debatu, chceme sem postnúť pár bodov k premýšľaniu. Všetky princípy sú založené na Biblii, keďže veríme, že Biblia je historicky dôveryhodný dokument (ďalšia téma na dlhý rozhovor :- )

1. Boh sa nevyžíva v ľudskom utrpení.

Boh je láska. Čo bolí nás, bolí aj Jeho. Je súcitný, milosrdný a ľútostivý. Keď Ježiš počas svojho života na zemi liečil chorých, často je vidieť v jeho slovách jemnosť, láskavosť a empatiu. (Žalospevy 3:33, Matúš 9:36, Žalm 147:3, Žalm 78:38, Marek 1:41)

2. Corona nie je Boží trest.

Ježiš hovorí, že neprišiel zahubiť svet, ale ho zachrániť. Boh je podľa Biblie spravodlivý a to znamená, že každý hriech má svoju cenu: “Odplata za hriech je smrť”- t.j. duchovná smrť, oddelenie od Boha. NIE telesné utrpenie. Keďže každý človek je hriešny, všetci sme prirodzene oddelení od Boha. Nemáme šancu splatiť dlh hriechu. Ale Boh je zároveň aj milujúci, preto poslal Ježiša, aby na kríži zobral na seba všetky hriechy ľudstva. Božia spravodlivosť dopadla na Ježiša, a preto každý, kto v Neho vloží dôveru, je už slobodný od ceny hriechu (duchovnej smrti). Tí, čo jeho obetu neprijmú, nesú odplatu hriechu v podobe trvalého oddelenia od Boha (Biblia to nazýva peklom). (Lukáš 9:56, Rimanom 6:23, Rimanom 3:22-26)

3. Boh je 100%-tne dobrý.

Žiadne zlo nepochádza od Boha, ale z opačnej strany. A keď sa deje niečo zlé, znamená to, že Boh to dovolil, nie že by to sám zapríčinil. (Jakub 1:17, Jób 2:6, Ján 10:10, žalm 25:8)

4. Boh nie je bezmocný.

V Biblii sa píše, že stačí jeho slovo a svety vznikajú a zanikajú. Stačí mu len povedať, a svet zahynie morom. Takže áno, Boh môže povedať slovo a Corona by prestala existovať. Tu je na mieste otázka, prečo to celé nezastaví? A v stávke je aj Božia dobrota – ako môže byť dobrý, keď nezastaví toto zlo? Veríme, že Boh je dobrý, a keď dovolí nejaké utrpenie, musí mať veľmi dobrý dôvod. Neodvažujeme sa odhadnúť konkrétne Božie motívy. Ale môže to byť v tom, že je tu niečo horšie než ľudské utrpenie a telesná smrť, a to duchovná smrť. Môže byť náročné sa na to pozrieť týmto spôsobom, a nechceme to zľahčovať, ale môže to ilustrovať aj tento príklad: Keď dobrý otec zakáže svojmu synovi deň pred písomkou hrať pc, z pohľadu syna mu pôsobí utrpenie, ale otec má s tým zámer toho, aby sa syn šiel učiť a bol dobre vzdelaný. (Exodus 9:15-16, Jeremiáš 32:27, Žalm 33:9)

5. “Dobrý človek” neexistuje.

V celej histórii sveta trpel len jeden dobrý človek – a to Ježiš Kristus. 1 Peter 2:22, 2. kor 5:21

6. Viera v Boha neznamená nezodpovednosť.

Aj keď Boh všemocný a schopný ochrániť, vyzýva nás k zodpovednosti a ohľaduplnosti. Matúš 4:7

7. Tento svet nie je taký, aký ho Boh plánoval.

Toto tu nie je nebo. V knihe Genesis vidíme ten zlom, kedy sa ľudia rozhodli žiť podľa seba a rozhodovali sa pre zlo a sebeckosť namiesto života s Bohom. V dôsledku toho je tento svet v úpadku. Ale Biblia hovorí, že takto to nebude navždy. Jedného dňa skoncuje so zlom (Zjavenie 21:1-5). Ježiš hovorí:

Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.” Ján 16:33

Kika


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s