Odpustit bývalému dozorci z Ravensbrücku?

Příběh Corrie ten Boom Jestli má někdo co říct o odpuštění, pak je to Holanďanka Corrie ten Boom (1892-1983). Přežila věznění v koncentračním táboře Ravensbrück, kam byla deportována se svou rodinou za ukrývání Židů. Setkání s bývalým dozorcem popisuje ve své knize Tulákem pro Krista.