Velikonoční vzkříšení

V pátek o velikonočních svátcích zemřel Ježíš na kříži a ještě ten den, než zapadlo slunce, ho pohřbili a vchod hrobu zavalili obrovským kamenem. Jeden člověk ho nedokázal odvalit.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je muc5be.jpg.

Během života Ježíš prohlašoval, že třetího dne vstane z mrtvých. Aby si židovští náboženští vůdci pojistili, že Ježíšovo tělo nikdo neukradne, nechali hrob hlídat římskými vojáky. Chtěli totiž dokázat, že Ježíš je podvodník.

Proběhla sobota a v neděli ráno, třetího dne po ukřižování, se k hrobu vydaly dvě Marie. A co se stalo, všemi otřáslo. Doslova. Objevil se anděl, jehož příchod způsobil zemětřesení, a odvalil kámen od hrobu. Vyděsil k smrti zkušené vojáky na stráži a uklidňoval ženy.

Anděl řekl ženám: “Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.  Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ Matoušovo evangelium 28,5-6

Anděl ženám připomenul, co Ježíš prohlašovat, a vyzval je, ať se přesvědčí, že hrob je fakt prázdný. A tak to bylo.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je zeny.jpg.

Nikdo tělo neukradl, nepodplatil stráž, neohnul dějiny. Stala se nadpřirozená věc. Ježíš byl vzkříšen, jak řekl.

Tím Ježíš dokázal, že vše, co o sobě řekl, je pravda. Že je Bohem, Božím synem. Ježíšovo vzkříšení je důkazem, že není podvodník. (A kdyby někdo ještě váhal, tak živého Ježíše viděly další stovky lidí.)

Velikonoce neskončily v pátek Ježíšovou obětí na naše hříchy. Velikonoce pokračují i v neděli, kdy byl Ježíš vzkříšen … jak řekl.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je seminko.jpg.

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žit.“ Janovo evangelium 11,25

Vše, co Ježíš řekl, se stalo. Nebo se teprve stane.

Ani pro mne Velikonoce nekončí v pátek. V pátek Ježíš zemřel za moje hříchy. A v neděli mi dal život … věčný život s Bohem.

Vše, co Ježíš řekl, se stalo.

aku


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s