Deprese a úzkosti – videopřednáška

Psycholožka Mgr. Dita Michálková z In-Life Brno měla pro nás v Bratislavě praktickou přednášku na velmi aktuální téma – o depresích a úzkostech (link na konci). Nejvíce studentů (a také mě) zaujala tato otázka:

Jak můžu pomoct člověku s depresí, pokud nejsem odborník?

DM: “Naslouchat tomu člověku. Pokud nám důvěřuje, tak už to, že mu věnujeme čas, aby nám to mohl říct, je pro něj důležité. Ale není to jen o naslouchání. Je to i o tom naučit se mu citlivě klást určité otázky. (…) Není vhodné mu hned začít radit, co by měl dělat, fázi naslouchání nemůžeme vynechat.”

Jaké otázky si můžu klást, když prožívám depresi

“Deprese nám ukazuje na to, že něco v nás bylo, nebo je, po určitou dobu potlačené.

Může to být například nezpracované zranění z minulosti nebo třeba něco, co nás dlouhodobě trápí a nemáme to s kým sdílet. Je dobré klást si otázku: Co mi moje deprese sděluje?

Zaujalo mě, co přednášející říkala o úloze emocí během deprese:

“Emoce nemají náš život řídit. Jsou subjektivní, ale dávají nám signál – informují nás o tom, co prožíváme uvnitř. (…) Když cítíme bolest, což při úzkosti nebo depresi tak je, potřebujeme si klást otázku: Proč teď vlastně cítím bolest? Není například něco v minulosti, co jsem nezpracoval/a a potlačil/a to v sobě?”

Příklad potlačení zranění z dětství – rozvod rodičů

Jeden konkrétní příklad se týká jednoho z častých kořenů deprese u vysokoškolských studentů – říkejme studentovi například Martin. Když bylo Martinovi dvanáct let, jeho rodiče se rozvedli. V té době měli dost starostí sami se sebou a nestíhali o tom s Martinem moc mluvit a být mu emočně blízko. Rozvod ho hluboce zasáhl a způsobil mu emocionální zranění. Navíc měl Martin občas podvědomý pocit viny, že za rozvod může možná i on (což je častá lež, které děti uvěří). V té době Martin o tom, jak se cítí, neměl příležitost s nikým více mluvit, a tak to v sobě potlačil a navenek ve škole fungoval “normálně”, s kamarády se o tom nebavil a ani doma to moc neotvírali. Potom se Martin přestěhoval do Prahy na vysokou, škola nebyla úplně jednoduchá a ještě si tam nestačil vytvořit nové přátele. Tehdy začal Martin poprvé prožívat deprese.

Aplikace – jak nově přemýšlet o nezdarech

Jedna z aplikací, které si pro sebe odnáším z přednášky: Pokud vždy dopředu vidím negativní (nebo až katastrofické) scénáře, když se dozvím něco negativního (např. neudělal/a jsem zkoušku, příbuzný onemocněl rakovinou, atd.), potřebuji se naučit přemýšlet jiným, novým způsobem – učit se vidět v nepříjemných situacích a těžkostech také pozitivní věci a získat díky tomu určitý odstup a nadhled. Například si můžu říct: “Něco nového se díky tomu naučím. Je to příležitost. V nouzi poznám opravdové přátele. Aspoň teď více porozumím lidem, kteří tím také prošli. Je to příležitost pro růst mého charakteru. Posílí mě to.” atp.

Pokud prožíváme deprese či úzkosti, které nás omezují v našem normálním fungování, tehdy je důležité vyhledat odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra. S takovými stavy naší mysli se dá pracovat a jsou tady odborníci, kteří nám mohou pomoct.

Videozáznam přednášky si můžete poslechnout pod tímto odkazem na fb.

PeN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s