Naděje

Dá se žít bez naděje? Jasně, nedá. Bez naděje se nám nechce vstávat z postele, nemáme se na co těšit a jsme zmalomyslnění, když se nám právě nedaří. Zato naděje nám dává život, radost, program.

Co s tím, když se nám zdá, že nemám naději? Můžeme nějak ovlivnit, jestli naději máme, nebo nemáme? Můžeme ji nějak získat?

Kde začít hledat?

Ano, naději získat můžeme. A není to žádná velká věda. Zamysleme se nad některými postoji, které souvisí s nadějí. Jaký máme postoj vůči minulosti, současnosti a budoucnosti?

Minulost

Buď se můžu dívat na minulost jako „To není fér!“, nebo můžu být vděčná.

„Proč zrovna já musím mít takové rodiče?“ „Proč se mi stala ta nehoda?“ „Proč jsme měli na střední učitelku, která neuměla nic vysvětlit?“

„Díky, že jsem vyrostla v úplné rodině.“ „Díky, že jsem to přežil a učil se trpělivosti.“ „Díky, že jsem měl fajn spolužáky a naučil se učit z knih.“

Současnost

Buď si můžu říkat „To stačí!“, nebo být spokojená. Nesoustředit se na to, co nemám, ale co mám.

„Uf, už mám té brigády dost.“ „Ten můj vedoucí je hroznej.“ „Ach jo, zas neteče teplá voda na privátě.“

„Mám skvělé kamarádky.“ „Hele, támhle otevřeli novou kavárnu.“ „Dnes je krásně.“

„Za všech okolností děkujte…“

LIST FILIPSKÝM 4,13

Budoucnost

Buď se mi honí hlavou „Co když …?“, nebo přemýšlím „I kdyby …“

Co když se mi nepovede zkouška?“ „Co když si nesednu s novým spolubydlícím?“ „Co když si nenajdu práci, která mne bude bavit?“

„I kdyby…, tak to nevzdám.“ „I kdyby…, budu s ním trpělivá.“ „I kdyby…, budu doufat.“

Víte, čeho nejvíc litují staří lidé? Že si dělali starosti o věci, které se nikdy nestaly. Že zbytečně strávili kus života obavami „Co kdyby…?“.

Kde hledat dál?

Jako křesťan věřím, že nemusím hledat naději v sobě, ale v Bohu. A že tato naděje i on sám jsou k dispozici každému.

 „Neboť hory mohou ustoupit a kopce se otřást, ale mé milosrdenství od tebe neustoupí a má smlouva pokoje se neotřese, praví tvůj slitovník, Hospodin.“
IZAJÁŠ 54,10

A tak naše naděje může být postavena na Bohu. Na tom, kým je. Na tom, co řekl.

„Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.
JANOVO EVANGELIUM 11,25

To, jestli mám naději, záleží na tom, jak se dívám na minulost, současnost a budoucnost. Vždy se můžu rozhodnout být vděčná a spokojená, protože mám v Bohu spoustu důvodů 🙂 Možná nejsou všechny hmatatelné nebo viditelné, ale rozhodně jsou skutečné.

AKU
Inspirováno přednáškou Emőke Tapolyai, European Leadeship Forum 2019


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s