O mém Králi

integrity life sklenena priroda

V srdci mi kraluje Tvůj mír, Pane
Ovládá všechny Tvé poddané v mém nitru, Králi
jako svíce vítězící plamenem v temném místě
jako výstřel výstražný v tichu osamělého lesa
jako útěcha matky skloněné do zmatených úvah
Tys přišel v mocném proudu pokoje
jako tajemná řeka
s převahou a stálostí
svěřených vod
tak zaplavuješ i můj život

Dita Michálková, In-Life Brno


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s