Na lásce záleží

Většina z nás touží po hlubokých, kvalitních vztazích. Kvalita našich vztahů vypovídá o tom, jak rozumíme tomu, co to znamená milovat. Následující myšlenky pocházejí ze semináře psycholožky Mgr. Dity Michálkové, který si můžete poslechnout zde (13 minut).

O lásce bylo řečeno mnoho, je to věčné téma. A když se řekne láska nebo milovat, tak v nitru jedné osoby to může vyvolat velmi pozitivní reakci (naděje, radostné očekávání…), ale v nitru druhé osoby se může objevit úplně jiná reakce (zranění, zklamání, smutek, až prázdnota). Proč nás láska tak zasahuje? A proč trpíme, když nám láska chybí?

3 důvody, proč na lásce záleží

Na lásce záleží, protože:

1. Láska je základem života.

2. Láska je klíčem k porozumění životu,

3. Celé naše bytí je ukotveno ve vztazích.1. Láska je základem života

Láska je životně důležitá. Všichni si klademe otázku, jestli nás někdo bude mít rád. Když nezakoušíme lásku, začínáme trpět. Nejvíce osamělostí.

Láska je poměrně vzácný jev. Na její místo nastupují různé formy pseudolásky.

Erich Fromm, Umění milovat

Je důležité rozlišovat tyto pseudolásky a lásku skutečnou.

Mýty o lásce

Je důležité rozlišovat pseudolásky a skutečnou lásku, protože jinak nebudeme mít pevný základ pro náš život. Existují různé pseudolásky, například:

Láska pro něco – pro peníze, kvůli postavení nebo pro krásu.

Když ta daná osoba o to něco přijde, emoce začnou vyprchávat a láska odchází. Ale skutečná láska miluje danou osobu pro ni samotnou.

Opičí láska – nadměrně ochraňuje, nedovoluje druhé osobě samostatně se rozvíjet. Chce ji příliš zahrnovat a vlastně ji tím dusí. Skutečná láska poskytuje svobodu.

Mýtus romantické lásky – v naší kultuře je velmi rozšířený. Chápe lásku jako velmi silnou emoci, které se nemůžeme ubránit a která nás zbavuje zdravého úsudku a jsme jí vydáni na pospas. Naproti tomu opravdová láska činí rozhodnutí a jedná ve prospěch druhé osoby.

Láska závislá – tváří se, že chce dávat druhé osobě, ale místo toho ji vysává a parazituje na ní. Nedovolí, aby ten druhý byl sám sebou. Opravdová láska je ale dávající a štědrá.

Můžeš si položit otázky:

Nejsou ve tvém životě nějaké rysy pseudolásky?

Nepotřebuje někdo ve tvém okolí v tomto směru pomoct?

2. Láska je „klíčem“ k porozumění životu

Všichni se snažíme nějakým způsobem “otevřít” vztahový život a máme nějaký pomyslný klíč. Jakým klíčem chceme otevřít náš vztahový život? Každý máme nějakou osobní rovnici lásky. Je to naše hluboké vnitřní přesvědčení a porozumění tomu, jak chápeme lásku a jak ji žijeme a předáváme. Je utvořeno na bázi našeho temperamentu, rodinného otisku a dalších faktorů, zejména z období dospívání. Přes tuto „rovnici“ si jakoby spočítáme lásku – jak jí rozumíme a jak ji žijeme. Temperament vyjadřuje dynamiku našeho citového života, intenzitu a charakter našich převládajících emocí. Rodinný otisk je to, co nasáváme v rodině – v atmosféře, ve vzorech, situacích, kterým jsme vystavení (přijetí, podpora, něco, co chybí, nebo zranění) a to vše se do nás “otiskne”. V dospívání se vytváří náš hodnotový a názorový systém. Ze všech těchto složek se vytváří naše osobní rovnice lásky a je důležité, nakolik je zdravá a odpovídající, jinak to může přinést mnoho zmatků do našich vztahů.

Jaká je tvoje osobní rovnice lásky?

Jaký je ten náš klíč, kterým otevíráme vztahový život?

3. Naše bytí je ukotveno ve vztazích

Nic nás nemůže tak ovlivnit jako vztahy, ať už v dobrém nebo ve zlém. Potřebujeme vztahy, ve kterých bychom zakoušeli opravdovou lásku.

A ptejme se také sami sebe: Odkud moje touha po lásce pochází? V Bibli se píše o lásce, která je u Boha a od Boha pochází, dokonce je tam napsáno, že “Bůh je láska”.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1. list Korintským 13,4-7, Bible

V každém z nás je touha po lásce, skutečné a nefalšované. Bible mluví o tom, že v Boží osobě je původ lásky i její zdroj. Nenechejme se oklamat, nespokojme se s “pseudoláskami” a nenechme si vzít naději na lásku.

Mgr. Dita Michálková


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s