Tvůj čas nemusí ovládat chaos

Kde na to ti lidé berou čas? Také si někdy kladete tuto otázku? Máte tolik dobrých knih, které si chcete už dlouho přečíst, ale kde na to vzít čas? Plánujete začít běhat nebo pravidelně cvičit, ale prostě vám není jasné, kde na to ti lidé okolo vás berou čas? Pokud jste křesťané, možná chcete víc času trávit přemýšlením o Božím Slově nebo v rozhovoru s Bohem, ale kde najít čas?

Často si kladu podobné otázky. Čas je jedna z nejcennějších věcí, kterou máme. A kniha Uspořádej svůj svět mě v této oblasti velmi inspiruje (a občas s hrůzou zjišťuji, že autor píše přesně o mně :-). Pomáhá mi vidět, kde mám zásadní problém. Gordon MacDonald ve své knize Uspořádej svůj svět shrnul svoje pozorování a rady, jak nepromrhat a ovládnout svůj čas. Následující myšlenky a principy pocházejí právě z této knihy:

Člověk může mít obrovské nadání, nesmírnou inteligenci a pozoruhodné komunikativní schopnosti, a přece to všechno může promrhat, protože si nedokáže uspořádat čas. Jistě nikdo z nás nechce dospět na konec svého života s lítostí nad tím, co všechno mohl udělat, ale neudělal. Jak tedy hospodařit s časem, který nám byl dán?

Rysy chaotického života podle MacDonalda

Prvním krokem, který můžeme učinit, je nemilosrdné ohodnocení svých vlastních návyků ohledně využívání času. Když v mém životě začne vládnout chaos, pozoruji u sebe následující věci:

1. Vynakládám síly na neproduktivní úkoly

V podstatě dělám nedůležité a nudné věci, jen abych viděl, že jsem něco dokončil. Projevuje se u mě sklon k snění s otevřenýma očima, snaha vyhnout se rozhodnutím, která mám udělat, a váhavost.

Lidé žijící v chaosu mívají nízké smýšlení o své práci.

Je pro ně těžké přijmout od druhých chválu. V skrytu svého nitra vědí, že odvedli podřadnou práci.

2. Můj psací stůl nabývá nekulturního vzhledu

V podstatě každý vodorovný povrch na mé každodenní trase začíná být zaneřáděný papíry, vzkazy a nedokončenými úkoly. (Poznámka autora článku – u mně se tento chaos projevuje také nepořádkem v počítači, zvlášť na ploše.)

3. Nestíhám termíny, zapomínám na setkání, …

Že se ocitám v chaosu, poznám, když zapomínám na smluvená setkání a nestíhám termíny. Každý den se v mém životě hromadí porušené sliby a chabé výmluvy. (Nemám na mysli chvíle, kdy se proti mně spiknou okolnosti, které nemohu ovlivnit. Takové dny prožívá každý z nás, dokonce i ti, kdo ve svém životě mají vynikající pořádek.)

4. Vědomí mé hodnoty klesá

Pociťuji určitý strach, že lidé přijdou na to, že jim moje práce nedává tolik, a že dospějí k názoru, že nejsem ani z poloviny takový, za jakého mě považovali.

5. Moje auto je stále špinavější zevnitř i zvenčí

“Zapomínám” na jeho pravidelnou údržbu a zjišťuji, že nestíhám takové věci jako výměna zimních pneumatik nebo sledování termínu technických prohlídek.

6. Nerozvíjím blízké vztahy

“Když propadám chaosu, obvykle se to projeví na kvalitě mých osobních vztahů. Dny míjejí bez hlubších rozhovorů s mými dětmi. S manželkou jsme v kontaktu, ale naše hovory jsou mělké, prosté jakéhokoli sebeodhalení a povzbuzení. Bývám podrážděný a rozčiluje mě každý její pokus upozornit mě na věci, které jsem nedodělal, nebo na lidi, které jsem zjevně nechal na holičkách.”

7. Opomíjím čas s Bohem

“Křesťané žijící v chaosu si málokdy vychutnají důvěrný vztah s Bohem.”

Křesťanům nikdo nemusí říkat, že na studium Bible a přemýšlení o ní, na přímluvné modlitby a na uctívání je nutné vyhradit si čas. To všechno vědí. Prostě to nedělají. Vymlouvají se na nedostatek času, ale ve svém soukromém světě vědí, že je to spíš otázka organizace a osobní vůle než čehokoli jiného.

Krátké shrnutí:

“Pravda je taková, že když vlivem chaosu ztrácíme vládu nad svým časem, nemáme rádi sami sebe, svou práci a v podstatě ani nic jiného, co se nás týká.”

Narušit tento návykový vzorec chaosu popsaný v bodech výše, je obtížné, ale je nutné ho rozbít. Jinak se náš vnitřní svět brzy úplně rozpadne. Potřebujeme se chopit vlády nad svým časem.

Čas je nutné si rozvrhnout

V případě financí nám to nikdo nemusí dlouze vysvětlovat. Když máme omezené množství peněz, potřebujeme si udělat rozpočet. Stejný princip platí, když máme omezené množství času. Člověk žijící v chaosu si musí osvojit roli tvůrce rozpočtu. Musíme se naučit rozlišovat mezi tím, co je pevně dané – co musíme dělat – a tím, co je ponecháno k volnému uvážení – co bychom rádi dělali.

Principy z Ježíšova života

Praktické lekce o hospodaření s časem můžeme získat, když se podíváme na život a působení Ježíše Krista. “Nejen, že zvládal svou veřejnou službu bez sekretářky, která by mu domlouvala setkání, ale dokázal si zařídit dostatečné množství času jen na modlitbu a rozjímání a na to, aby mohl být s několika lidmi, které kolem sebe shromáždil jako své učedníky. I to bylo možné díky tomu, že měl svůj čas pod kontrolou.”

1. Ježíš jasně chápal své poslání.

Ježíš měl vykonat klíčový úkol a to, jak bude nakládat se svým časem, poměřoval na základě tohoto poslání.

2. Bral v úvahu svoje vlastní meze.

Ježíš přišel na zem jako vtělený Boží Syn, odložil určitá svoje práva nebeského Prince. Sdílel naše omezení, ale efektivně se s nimi vypořádal.

3. Vyhledával čas o samotě se svým nebeským Otcem.

Před každý důležitým rozhodnutím a krokem si Ježíš “našel čas” na rozhovor se svým Otcem.

Kde jsou vaše priority, tam bude i váš čas.

Z těchto důvodů Pán Ježíš nikdy neměl nedostatek času.

4. Dokázal říci jasné NE.

“Protože znal své poslání, protože ve chvílích o samotě s Otcem prohluboval svou duchovní vnímavost a protože věděl, kteří lidé budou pokračovat v jeho poslání dávno poté, co vystoupí do nebe, nikdy mu nebylo zatěžko říci jasné NE pozváním a požadavkům, které by nám připadaly dobré a přijatelné.”

MacDonald nakonec svá pozorování shrnuje a přiznává, že způsobem, jakým žil dosud, se nemůže osvobodit od horečného tempa každodenního života, kdy nic nestíhá. Ale studium Ježíšova života v něm probudilo hlubokou touhu po této schopnosti. Praktické rady a tipy, ke kterým autor došel, si budete moci přečíst v dalším článku. (Zde končí myšlenky od MacDonalda.)

Otázky na přemýšlení:

  • Vidíš v oblasti využívání svého času některé symptomy chaosu? Co jsou největší zdroje tvého chaosu?
  • Jaký je jeden konkrétní krok, který můžeš ještě tento týden udělat. (Může to být například i to, že si budeš do kalendáře zapisovat, čím trávíš nejvíce času, abys získal přehled, co tě nejvíce okrádá o čas.)
  • Zařazuješ do svého dne čas, kdy dobrým způsobem čerpáš, aniž bys cítil pocit viny? (Fyzický odpočinek jako procházka, duchovní načerpání, atd.)
  • Ve světle jaké hlavní vize či cíle ve svém životě chceš říkat určitým věcem “ne”, abys mohl říci “ano” těm nejdůležitějším věcem? Ne nadarmo se říká, že největším nepřítelem těch nejlepších věcí, nejsou věci špatné, ale dobré. Pokud nemáš určitou vizi, kým se chceš v životě stát a kam chceš dojít, přemýšlej o tom a napiš si to. Vize dává tvému životu směr a pomáhá ti určovat, do čeho investovat svůj čas, zdroje a celý život.

Šalomounova moudrost

Mám moc ráda slova, která napsal král Šalomoun v knize Kazatel právě o tom, že vše pod sluncem má svůj správný čas. Osobně si z toho beru to, že pokud je nějaká věc opravdu správná, pak potřebuji přemýšlet o tom, kdy je na ni ten správný čas, a kdy říci ne.


Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. Kazatel 3,1-8, Bible

Výzva v čase Adventu

Mám pro tebe jednu výzvu: Zastav se teď na chvíli v období Adventu. Vypni si na pár minut mobil a internet a přemýšlej, co je pro tebe opravdu důležité v životě. Jakým směrem chceš další dny, měsíce a roky jít. Takováto malá, ale pravidelná zastavení jsou důležitá pro to, abys nebyl člověkem “vlečeným” okolnostmi, ale člověkem “vedeným”. Člověkem, který ví, kým je, ví, kam jde, a ví, kým se chce stát. Mně osobně v hledání této životní (dlouhodobé i krátkodobé) vize velmi pomáhá Bible. Fascinuje mě sledovat příběhy konkrétních biblických postav, které šly za určitými (dobrými i špatnými) cíli a učit se také z jejich proher i vítězství, přemýšlet o tom, koho z nich chci následovat a čeho se chci vyvarovat.

PeN

Zdroj: MacDonald, G. (2003). Uspořádej svůj svět. Návrat domů.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s