Som na dne. Potrebujem pomôcť.

Ak prežívaš teraz ťažké obdobie (alebo chceš pomôcť niekomu, kto toto prežíva), chcem, aby si vedel, že na to nie si sám a existujú ľudia, ktorí ti môžu pomôcť. Veľa mladých ľudí v tejto dobe prežíva depresie, úzkosti, cítia sa osamotení, nevidia zmysel života alebo dokonca premýšľajú nad samovraždou…

“Neznamená to, že si blázon, slaboch alebo podivín. Znamená to len to, že máš v sebe viac bolesti, ako momentálne dokážeš zvládnuť. [1]

Ale vždy je cesta von, vždy je tu nádej. A existuje odborná pomoc zadarmo a anonymne – napríklad u nižšie spomínanej krízovej linky si môžeš vybrať jeden zo 4 prostriedkov pomoci – chat, mail, telefón a video poradenstvo. Rozhovor s odborníkom ti môže priniesť potrebné informácie alebo iný uhol pohľadu. [2]

Sú chvíle v živote, kedy každý z nás potrebuje oporu ľudí okolo alebo pomoc odborníkov. Osobne ako kresťan verím tomu, že to, že si na svete, nie je náhoda. Si jedinečný a Boh Biblie hovorí, že ťa veľmi miluje (aj keď to tak možno teraz vôbec nevnímaš) nezávisle na tom, ako sa práve cítiš, ako vnímaš sám seba, aké depresívne myšlienky máš alebo akú prázdnotu a bolesť práve teraz prežívaš. Je to osobný Boh, ktorý dáva novú nádej, lásku a prijatie a chce uzdraviť tvoju bolesť.

Ak prežívaš nejakú krízu, depresie alebo dokonca uvažuješ o samovražde, veľmi ťa chcem povzbudiť, aby si v tom nezostal sám, ale kontaktoval niektorú z krízových liniek pre mladých ľudí zriadených za týmto účelom, kde ti vyškolení psychológovia vedia pomôcť v tejto ťažkej situácii alebo vďaka nim môžeš získať iný uhol pohľadu.

IPčko – Internetová poradňa pre mladých

Občianske združenie IPčko poskytuje prvú psychologickú pomoc na online linke pomoci IPčko.sk. Bezplatne, nonstop a anonymne.

Počas vrcholu prvej vlny pandémie COVID-19 IPčko spustilo špecializovanú COVID-19 Krízovú linku pomoci, ktorá poskytuje cez chat, mail, video a bezplatné telefónne číslo 0800 500 333 anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19. Tím Krízovej linky tvorí 120 vyškolených psychológov, ktorí sú dostupní nonstop. Bližšie informácie a kontakty nájdete na webe Krízovej linky pomoci.

Pre koho je krízová linka určená?

Krízovú linku pomoci môže kontaktovať každý, kto v súvislosti s pandémiou COVID-19:

 • cíti úzkosť, strach, obavy, stres, smútok,
 • depresívne myšlienky,
 • uvažuje nad samovraždou,
 • pociťuje bezmocnosť, zúfalstvo, zdrvenosť,
 • obáva sa nakazenia, výsledku testovania, priebehu choroby, úmrtia,
 • pociťuje ťažkosti v rámci dodržiavania sociálnej izolácie a karantény,
 • utrpel dočasnú alebo trvalú stratu (blízkej osoby, zamestnania, koníčku, veci, …),
 • má stres z finančnej situácie,
 • je obeťou či svedkom domáceho alebo iného násilia,
 • potrebuje psychologickú alebo psychiatrickú pomoc,
 • zažíva inú situáciu, v ktorej potrebuje krízovú pomoc a podporu. [2]

Nezostávaj sám, ak premýšľaš nad samovraždou

Nezostávaj sám, ak máš depresie, úzkosti alebo dokonca samovražedné myšlienky. Vyhľadaj pomoc, tvoj život je veľmi cenný. Vždy tu je nádej! Ako už bolo spomínané, “neznamená to, že si blázon, slaboch alebo podivín. Znamená to len to, že máš v sebe viac bolesti, ako momentálne dokážeš zvládnuť.” [1] Prečítaj si túto kartičku…

Zdroj [1]

Krátke video od Mareka

Psychológ PhDr. Marek Madro

Depresie

V Európe zažívame obrovský nárast depresií a úzkostných stavov. Zvýšil sa počet samovrážd a nárast pokusov o samovraždu sa napríklad v Česku od začiatku pandémie dokonca zdvojnásobil. Môžeš si vypočuť prednášku českej psychologičky Mgr. Dity Michálkovej na tému depresie (Splíny podzimu). Okrem iného hovorí o tom, že epidémia depresií tu bola ešte skôr ako pandémia korona-vírusu. Osobne ma zaujalo to, že rovnako ako fyzická bolesť nám niečo hovorí – vysiela signál – podobne aj psychická bolesť v podobe depresií a úzkostí nám vysiela signál o tom, že máme niečo v našom vnútri, čo potrebujeme vyriešiť. Napríklad u depresií to je potlačenie silných negatívnych emócií v minulosti, ako je strach, hnev, krivda, pocit odmietnutia alebo samoty atď., ktoré sme v minulosti nevedeli vyriešiť a spracovať, ale tieto negatívne emócie tam zostali a časom sa toto ich potlačenie prejavilo depresiou.

“Depresie a úzkosti sú také sirény, ktoré volajú po neriešených bolestiach nášho vnútra.”

Ak máš niekoho z blízkych priateľov alebo z rodiny, komu dôveruješ, skús sa s ním porozprávať o tom, čo prežívaš. Môže ťa vypočuť a už to je veľká pomoc.

Hľadáš zmysel života?

Obrázok vytvorený cez aplikáciu YouVersion Bible

Ak si študent a chceš sa porozprávať o zmysle života, o Bohu alebo o tom, ako ti Boh môže dať nádej, napíš nám napríklad cez facebook In-Life Bratislava, radi sa s tebou spojíme. Ak potrebuješ odbornú pomoc, je potrebné obrátiť sa na odborníkov, viď kontakty vyššie. A nezabúdaj, že vždy je cesta vonku, a to, že možno dnes prežívaš vnútri veľkú bolesť a beznádej, neznamená, že je to stav, ktorý nejde zmeniť. Prajem ti, nech môžeš vedieť, že na tebe záleží, si veľmi vzácny a sú tu ľudia, ktorí ti môžu a chcú pomôcť a byť v tom s tebou. A tiež osobne verím tomu, že je tu Boh, ktorý vie vytiahnuť aj z tej najhlbšej jamy.

PeN

Bibliográfia:

[1] IPčko.sk. Prevencia samovražd na internete. Retreaved 11/19/2020 from https://ipcko.sk/prevencia-samovrazd-na-internete/

[2] IPčko.sk. Krízová linka pomoci. Retreaved 11/19/2020 from https://www.krizovalinkapomoci.sk/o-krizovej-linke-pomoci/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s