“Je dokonané.” Nemusíš sa zmeniť na to, aby si spoznal Ježiša osobne.

Keď Ježiš zomieral na kríži, povedal: “Je dokonané.”
Počas svojho života Ježiš vyčítal vtedajším náboženským vodcom, že robia veľa vecí, ktoré síce vyzerajú dobre, ale nemilujú Jeho, ani ľudí. Milujú len seba a sú pyšní na to, čo všetko dobrého robia a povyšujú sa nad ľudí, ktorí žijú inak. Ak je toto aj tvoja skúsenosť s kresťanstvom, je mi to ľúto, pretože je to úplne o inom.

Jeho najväčšia túžba nie je zmena tvojho správania. Chce s tebou blízky vzťah. Chce teba. Takého, aký si. Nemusíš sa zmeniť na to, aby si spoznal Ježiša osobne – na to, aby si s ním mal vzťah.

Keď povedal, že je dokonané, myslel tým jeho obeť za tvoje hriechy, tvoj dlžobný úpis Bohu. Všetko to dopadlo na Neho, aby si ty mohol byť slobodný. Lebo každý hriech má svoju cenu, a my ju nikdy nedokážeme zaplatiť. Je dokonané. Je koniec všetkej snahe byť dosť dobrý. Teraz je rad na tebe, či tento dar prijmeš, alebo odmietneš.

“Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.” – Biblia, Efezským 2,8

Kika


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s