Aby láska vydržela – 2. část

První část článku najdete zde.

4. Úspěšný milostný vztah rozumí důležitosti „třetí Osoby“

Ve třech předchozích bodech byly zmiňovány věci, které by mohli kromě křesťanů stejně dobře ocenit agnostici a ateisté. S posledními dvěma důrazy se posouváme ke křesťanskému pohledu na milostný vztah. Bible učí, že lidé jsou poničení kvůli hříchu, a proto se Boží dokonalý záměr nemůže uskutečnit bez vykoupení. Naše porušenost se nejvážněji projevuje právě v nefunkčních vztazích. Ať už věříme v Boha, nebo ne, potřebujeme jeho pomoc. Když chceme něčemu porozumět, stojí za to poradit se s autorem. A v tomto případě to byl Bůh, kdo vymyslel manželství, aby odráželo jeho slávu a sloužilo jeho záměrům.

To neznamená, že všechna křesťanská manželství budou lepší než všechna manželství nekřesťanská. Někteří křesťané odmítají čerpat z bohatství pravdy o vztazích, které mohou najít v Božím slově – Bibli. Kromě toho také někdy nehledají Boží pomoc. Někteří nevěřící lidé se naopak věrně řídí Božím záměrem pro manželství, aniž by si to uvědomovali. Odpověď na smrt romantické lásky leží ve skutečnosti mimo nás.

Pokud se začtete do Bible, zjistíte, že věřícím lidem byla dána nařízení, která se týkají záležitostí srdce. Jako otec dvou dětí bych si přál, aby bylo možné nařídit jim, koho mají milovat (také bych musel nařídit jejich potencionálním partnerům, aby milovali oni je). Ale to není v lidské moci. Nikdo toho není schopen. Bůh přesto opakovaně nařizuje svým následovníkům: „Radujte se, věřte, milujte, nebojte se!“ Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Jedině Bůh může nařídit vnitřní skutečnosti, protože jedině On je schopen je vytvořit. Věřící, který se rozhodl poslouchat Boží přikázání, může očekávat Boží pomoc. Křesťané jsou často vyzýváni, aby jednali vůči sobě s láskou, i když to tak necítí.

Láska jako čin, ne pocit

V Bibli se objevuje láska častěji ve tvaru „milovat“, tj. ve tvaru slovesa (něco, co děláme), než ve tvaru podstatného jména (něco, co cítíme). Pokud usilujeme (často nedokonale) o poslušnost Bohu, Bůh časem dodává i pocity, i když to může trvat déle, než bychom chtěli. Posloucháme Boha, protože je Bohem, a ne kvůli odměně v podobě pocitů. Pravdou ale je, že ten, kdo Boha poslouchá, obvykle nečeká na pocity dlouho.

To neznamená, že v manželství, které už trvá léta, jsou tytéž pocity, které jsme prožívali, když jsme se poprvé zamilovali. Bylo by těžké žít delší dobu v tak bouřlivé radosti, aniž by naše srdce kolabovalo nebo aniž bychom se nervově zhroutili.

Anglický spisovatel C. S. Lewis, autor Letopisů Narnie, napsal:

Vyžadovat, aby pocit počáteční zamilovanosti přetrval ve své původní podobě (a mnoho manželství se hroutí právě proto, že se někdo snaží znovu získat ten pocit), je jako chtít si udržet pocit, který jsme měli, když jsme poprvé skočili do vody, namísto toho, abychom se učili plavat silnými tempy proti proudu. Můžeme se učit pocitům, které udrží zralé manželství, když sami sebe dáme do Božích rukou a budeme se řídit jeho instrukcemi.

5. Úspěšný milostný vztah rozumí rozdílu mezi smlouvou a úmluvou.

Smlouva je založená na zákonu. Úmluva je založená na vzájemném závazku a zodpovědnosti. Úmluva však také počítá s přítomností třetí osoby. Pro křesťana je třetí osobou sám Bůh. V křesťanském manželství se úmluva neuzavírá jen mezi dvěma lidmi, kteří tvoří pár, ale mezi dvěma lidmi a Bohem.

V manželství se projevuje ještě jedna skutečnost. Její stimul pochází z vertikální roviny, od samotného Boha, a nejen z horizontální roviny. Právě samo manželství se může stát tou „třetí věcí“, o které byla řeč výše. Závazek manželství je velice vhodným místem pro rozdmýchání milostného vztahu, zvláště když se dozvídáme, co nás chce Bůh učit v rámci manželství a o manželství.

Na první rande nás přivede chemie. Biologie nás přivede k oltáři. Ale pouze teologie (správně pochopený Boží záměr) nás přivede k zlatým a diamantovým svatbám v takovém stavu, jaký je žádoucí.

Romantická láska, která má cíl pouze sama v sobě, zřídkakdy přetrvá. Takový milostný vztah má tendenci stravovat sebe sama, což je důvod, proč hollywoodské vztahy navzdory (zdánlivým) plusům, jako je skvělý vzhled a spousta peněz, mají tak malou úspěšnost. Romantická láska by měla vyústit do manželství a pokud se vytratí, může být v manželství oživena.

Je to těžká práce, ale stojí za to. Nakonec, je to přeci jen něco, co hýbe světem.

Ronnie Collier Stevens

Ronnie C. Stevens je učitel Bible a evangelista původem z Atlanty (Georgia) a nyní se svou ženou Jane žije v Moskvě. Vystudoval Univerzitu v Georgia a Dallaský teologický seminář. Vyučuje studenty i kazatele v mnoha zemích světa, zvláště ve východní Evropě a na Blízkém východě. Působil jako pastor v Mnichově, Memphisu (Tennessee) a Budapešti. V roce 2018 vydal knihu The Path To Discipleship: John 1 – 11. Ronnie se nebojí cestovat ani do těch nejnebezpečnějších zemí, aby mohl vyučovat to, co poznal z Bible o Ježíši Kristu, který mu změnil život.


One thought on “Aby láska vydržela – 2. část

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s