Pět tipů, jak na zdravá přátelství

Přátelství prospívá duši

Když jsme obklopeni dobrými přáteli, jsme zdravější, šťastnější a celkově spokojenější. Dokonce je větší pravděpodobnost, že dosáhneme našich cílů v životě. Každý z nás potřebuje vědět, že nás má někdo rád a záleží mu na nás.

Přátelství se také nazývá sociální podpora. A má dokonce přímý vliv na naše fyzické zdraví. Nejvyšší riziko nemoci nám podle výzkumů hrozí tehdy, když procházíme těžkými věcmi, a nemáme je s kým sdílet. Nebezpečí individualizmu tkví v tom, že musíme čelit úspěchu i odmítnutí sami, bez opory a povzbuzení druhých. Není se čemu divit, že se v naší individualistické společnosti šíří deprese jako novodobá morová rána. Potřebujeme lidi, kteří se nás ptají, jak se nám daří, nabídnou nám pomoc a povzbuzení. Jak ale můžeme budovat opravdová, nejen povrchní „facebooková“ přátelství?  

5 tipů, jak budovat zdravá přátelství

1. Nechtěj jen brát

Pokud čekáš, že přátelé naplní tvoje potřeby, budeš zklamaný ty i oni. Nechtěj jen brát. Buď ochotný i nezištně dávat. Buď takovým přítelem, jakým chceš, aby pro tebe byli druzí.

2. Buď iniciativní

Domluv si skype, zavolej někoho na kafe, naplánuj nějaký společný zážitek pro utužení přátelství. Buď trpělivý a dej lidem okolo tebe prostor zareagovat. Pokud ovšem setkání iniciuješ vždy jen ty, můžeš si být jistý, že to k zdravému přátelství má hodně daleko.

3. Spěchej pomalu

Začni malými krůčky. Budování zdravých vztahů vyžaduje čas i mentální energii (naslouchat příteli může být někdy dost náročné, ale pro přátelství je to velmi důležité). Platí tady pravidlo:

Co něco stojí, za něco stojí.

4. Odhoď masky

Opravdoví přátelé tě budou brát takového, jaký jsi. Pokud si budeš na něco hrát, pravé přátele nikdy nepoznáš. Neboj se odhodit masky!

5. V nouzi poznáš přítele

Staré přísloví “V nouzi poznáš přítele” je opravdu nadčasové. A platí i naopak. Také druzí v krizi poznají, jestli jim jsme opravdovými přáteli, nebo jsme s nimi jen, když nám to vyhovuje a něco z toho máme. Měli bychom tu být pro naše přátele právě, když nás potřebují. Ne dělat mrtvého brouka.

Už král Šalomoun psal před 3000 lety o důležitosti přátelství a dnes jeho slova najdeme v Bibli:

“Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.” (Bible, kniha Kazatel)

Jsme prostě stvořeni jako vztahové bytosti. Z blízkých vztahů čerpáme sílu a radost ze života a my zase poskytujeme sílu a radost druhým.

„Sdílením se radost zdvojnásobuje a smutek se dělí na polovinu.“ Francis Bacon

Komu se stáváme podobní?

Naši přátelé na nás mají velký vliv, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Určitě jste slyšeli výrok: „Hloupost je nakažlivá.“ Uvádí se většinou s nadsázkou a humorem, ale něco na něm je, nemyslíte? Král Šalomoun napsal:

“Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.” (Bible, kniha Přísloví)

Když si pustíme k tělu špatné, morálně pokřivené lidi, brzy budeme jako oni. Pokud se obklopíme lidmi moudrými, zralými a dobrými, jejich charakter bude mít vliv i na nás.

Komu dovolíme mít na nás vliv?

Můžeme přemýšlet nad lidmi, které nám jsou nejblíž. Jaký mají na mě vliv? Nejde o to někoho odsuzovat nebo zatracovat, ale být dobrým správcem svého života. Potřebujeme si realisticky uvědomit, jak nás druzí ovlivňují. Ne všechny lidi si musíme hned pustit mezi ty nejbližší. Můžeme přemýšlet, kteří z našich přátel na nás mají negativní vliv a v čem? Možná s nimi potřebujeme trávit méně času nebo je do některých oblastí v životě prostě nemusíme pouštět. A naopak: Se kterými z našich přátel bychom rádi byli více?

Prostor pro nová přátelství

Stejně jako prořezání stromu přinese nový růst a více ovoce další rok, taky také zdravé “řezy” v našem životě vytvoří prostor pro nový růst vztahů. Cílevědomou “inventurou” vztahů vytváříme prostor pro nová a zdravější přátelství. Získáme tak prostor pro budování hlubších přátelství s několika lidmi a prostor pro vznik nových přátelství, která nám přinesou novou energii a radost.

Ježíš před mnoha lety vyslovil zlaté pravidlo: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ (Lukášovo evangelium) Jsme i my takovými přáteli, jaké bychom si sami vybrali? Můžeme se jimi stát.

Lepltka a PeN

Celou přednášku o přátelství od lektorů In-Life Katky a Vládi Lepltových si můžeš poslechnout zde. Zajímají tě podobná témata? Mrkni na náš mp3 archiv a inspiruj se!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s