Jak odpustit, když to stále bolí?

Proč bych měl/a odpouštět? Ten druhý si to přece nezaslouží. Ublížil mi.

To je pravda. Jenže…. odpuštění dokáže zachránit partnerský vztah, obnovit vztah s rodiči nebo úplně změnit atmosféru se spolubydlícím na koleji.

Je to nejtěžší a zároveň nejpotřebnější „dovednost“ pro život.

Možná si myslíš, že nepotřebuješ nikomu odpustit. Pak se zeptej sám sebe: Je v mém životě osoba, se kterou prožívám vnitřní napětí, jen co vkročí do místnosti nebo zaslechnu její jméno? Nejspíš se někdo takový najde u každého z nás.

Rozhodnutí

Nemůžeme se vyhnout tomu, aby nás někdo zranil. V tomto světě je to naše životní jistota. A my máme dvě možnosti, jak na toto zranění reagovat. Odpustit, nebo neodpustit. A tím se zavřít do „vězení“.

„Neodpuštění je, jako když sami vypijete jed a čekáte, až ten druhý zemře.“ Marianne Williamson

Když odmítneme odpustit, nemůžeme být vnitřně svobodní. Když se rozhodujeme odpouštět, prožíváme svobodu, nejsme ničím svázáni v přítomnosti dotyčné osoby a můžeme volně dýchat.

Odpuštění

Když o odpuštění mluví Ježíš v evangeliích, často ho spojuje s paralelou vymazání “dluhu”. Dlužník má zaplatit dluh, ale díky odpuštění už ho platit nemusí. Ten, komu dluží, se rozhodne tento dluh nevyžadovat, i když mu právem náleží.

Kdo tedy vlastně dluh zaplatil? Ten, kdo odpouští. A tím, že už nic nevyžaduje, tak je osvobozený od hněvu, nenávisti nebo touhy po pomstě.

Cena neodpuštění

Neodpuštění nás stojí mnohem víc než odpuštění. Neodpuštění nás totiž ničí. Ničí nás fyzicky, duševně i duchovně.

1. Fyzické zdraví

Neodpuštění ničí naše fyzické zdraví. Je spojeno s hněvem, vnitřním stresem či úzkostí, a to vše vede ke zvýšení krevního tlaku a snížení odolnosti organizmu vůči rakovině. Vznikla dokonce nová diagnóza “posttraumatická zahořklost”.

2. Duševní zdraví

Myšlenky na křivdu a na člověka, který nás zranil, nás začnou ovládat. Vnitřně nás to deptá, a tím i rozbíjí naše vztahy. Žijeme v zajetí vnitřního neodpuštění. Stačí toho člověka uvidět a cítíme hněv, strach nebo úzkost.

3. Tvrdost srdce

Neodpuštění zatvrzuje naše srdce. Chováme se k lidem okolo tvrdě a bez milosti místo toho, abychom jednali s pochopením a soucitem. Neodpuštěním se snažíme člověka potrestat a mít ho pod kontrolou. Nedávám tak ani prostor vyšší, Boží spravedlnosti. Někdy začneme pomlouvat ve snaze vypadat sami lépe. Tím se paradoxně stáváme podobnými člověku, ke kterému máme odpor, a jsme jeho dlužníkem.

3 kroky k odpuštění, které najdeme v Bibli

1. Uvědom si, KDO JSI. Nejsi o nic lepší než ti, kteří zraňují tebe. I ty nejspíš zraňuješ je, nejen oni tebe. My všichni potřebujeme odpuštění. Ježíš nám ho dal a odpustil nám velký dluh. Kdo tedy jsme, abychom neodpustili, když nám bylo tolik odpuštěno?

2. ROZHODNI se odpustit, i když to tak NECÍTÍŠ. Odpuštění je rozhodnutí, ne pocit.

3. Vytrvej a odpusť ZNOVU a ZNOVU. Možná se ti bude vracet prožitá bolest nebo myšlenky na pomstu. Znovu se vracej ke svému rozhodnutí odpustit.

Co odpuštění přinese

Odpuštění nemusí vždy znamenat, že se obnoví narušený vztah. Nemůžeme to očekávat.

Příkladem je příběh mladého muže, kterého jeho násilnický otec v minulosti bil a bil i jeho matku. Po mnoha letech se rozhodl otci odpustit a zaplatil tak otcův dluh vůči synu. Odpuštění způsobilo, že muž přestal držet otce „pod krkem“ s požadavkem: Vrať mi dětství, které jsi mi vzal!

Obnovení vztahu otce a syna by ale nebylo bezpečné vzhledem k otcově povaze. Mladík ale reálně vidí, že otcovo jednání bylo velmi špatné, a nijak ho neomlouvá. Díky odpuštění však už o otci nemluví s hněvem, nenávistí nebo neúctou. Je svobodný i uvnitř a zranění už neničí jeho další vztahy.

Odpuštění není jednoduché a u větších zranění to chvíli trvá, ale vede ke svobodě, pokoji a buduje náš charakter.

Biblická moudrost říká:
„Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou.” Přísloví 19,11

Chceš vědět víc o odpuštění? Poslechni si záznam přednášky Zdeňka Blažka, lektora Integrity Life.

PeN a Aku

Zajímají tě podobná témata? Mrkni na mp3 archiv In-Life a inspiruj se!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s