Vánoce. Co je za nimi?

Ježíšovo narození se slaví již od 4. století. Ačkoli přesné datum jeho narození nevíme, začalo se, zřejmě záměrně, slavit v prosinci, tedy v době mnohých pohanských oslav slunovratu. Snad v každé významější starověké kultuře byl nějaký “bůh”, který se uctíval v době slunovratu – oslava zrození neporaženého slunce nebo božského eonu, mitry, odina (wodana) a dalších. 

“No dobře, takže další bůh v řadě.” Taková myšlenka se nabízí. Ovšem příchod Božího Syna na tento svět doprovázely události, které stojí za bližší pohled a přemýšlení.

Už ve Starém Zákoně nacházíme množství proroctví, která hovoří o budoucím příchodu Spasitele a popisují mnoho detailů z jeho života. Například, že se narodí v Betlémě, narodí se z panny, bude zrazen přítelem za 30 stříbrných, ty budou pohozeny v chrámu a koupí se za ně hrnčířovo pole, že mu probodnou ruce a nohy, budou losovat o jeho šaty, bude pohřben v hrobě boháče…  Takových, velice detailních, proroctví je najdeme ve Starém zákoně více než 300. Všechna starozákonní proroctví se vyplnila na životě Ježíše Krista.

V Novém Zákoně čteme, že v den narození Krista se pastýřům zjevil anděl a řekl jim toto:

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 

zdroj: https://www.videoblocks.com

Jeho narození je tedy bezpochyby nejvýznamnější událostí lidských dějin. Narodil se proroky předpovídaný Spasitel. A proč je to veliká radost”? Člověk už se nemusí bát smrti, samoty ani budoucnosti. Musí udělat jednu nesmírně obtížnou věc – upřímně a bez výmluv začít věřit, že je vinen osobními selháními, chybami a pýchou, za které Boží Syn na kříži zemřel a jazykem vlastního srdce ho požádat o odpuštění. 

Stejně tak to udělal muž ukřižovaný spolu s dalším zločincem a s Božím Synem uprostřed. To, čemu onen muž v srdci uvěřil, vyjádřil těmito slovy:

“… my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.” A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

Vánoce jsou oslavou narození toho, který přijal zodpovědnost a trest za viny, které nikdy neudělal. Za ty moje a za ty tvoje.

          Veselé Vánoce!

          Vláďa, In-Life Ostrava


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s