Nie náboženstvo, ale vzťah

Iste si už počul názor typu “Všetky náboženstvá sú o tom istom, len to nazývajú inými slovami.” alebo “Náboženstvo je príčinou tých najväčších ohavností a krutostí v histórii.”? Dovoľte mi na to reagovať. Kresťanstvo (a teraz myslím také kresťanstvo, o ktorom hovorí Ježiš, nie to, ako si ho v minulosti niektorí ľudia prekrútili a pozmenili) sa veľmi zásadne líši od akýchkoľvek iných náboženstiev.

Podstata kresťanstva je totiž VZŤAH – osobný a blízky vzťah so živým Bohom. V iných náboženstvách človek niečo musí UROBIŤ PRE BOHA, ale v kresťanstve BOH UROBIL NIEČO  PRE ČLOVEKA.

Iné náboženstvá hovoria: „Musíš si to zaslúžiť!“ – napr. dobrými skutkami, plnením prikázaní alebo dodržovaním niektorých tradícií. Ježiš je v tom zásadne iný. Biblia hovorí:

Ty si to nemôžeš a nedokážeš zaslúžiť. Ale ja (Boh, Ježiš Kristus) som niečo veľké urobil pre teba a ty to môžeš len prijať, a to zadarmo.

Tým je Ježiš úplne jedinečný a zásadne sa líši od všetkých ostatných náboženských vodcov.

Pekne to vystihujú verše z Biblie z listu Efezanom 2,8-9:

“Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.”

Možno sa spýtate: Prečo sa teda v minulosti v mene “Boha” alebo “kresťanstva” robilo toľko krutostí, vojen a zlých vecí? A máte pravdu. To však neznamená, že to bolo v súlade s Ježišovým učením, práve naopak. Ľudia, ktorí to robili, išli proti samej podstate učenia Krista a pre svoje mocenské cieľe a túžbu po osobnom zisku zneužili meno Boha alebo kresťanstva.

Keď som začala čítať evanjelia, bolo pre mňa úplne zásadné zistenie, že kresťanstvo vo svojej podstate nie je náboženstvo v pravom slova zmysle, ale živý VZŤAH s Bohom. Možno vnímaš, že blízky vzťah s Bohom ešte nemáš. Ak po ňom ale túžiš, potrebuješ najskôr lepšie spoznať kľúčovú osobu, Ježiša Krista. (Keď chceš vstúpiť do celoživotného vzťahu s jednou osobou, iste ju tiež chceš najskôr spoznať, a podobné to je s Bohom.) A nepoznám lepší spôsob, ako začať čítať primárny zdroj – Bibliu – ako Ježišov život a jeho výroky zachytili evanjelisti Matúš, Marek, Lukáš a Ján (môžeš začať napríklad Jánovým evanjeliom, ak váhaš, ktorým začať). Moja skúsenosť je, že keď som začala čítať Bibliu od Nového zákona (pre orientáciu – prvá kniha Nového zákona je Matúšovo evanjelium), lepšie som neskôr porozumela aj Starému zákonu. Máš sa na čo tešiť, život v blízkom vzťahu s Ježišom je úžasné dobrodružstvo!

PeN


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s